STILT PROJECTS s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44613

 

 

se sídlem: 
Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov
IČ:
286 22 294
DIČ:   
CZ28622294
bankovní spojení: ČSOB Přerov
č. účtu:       
236069530/0300
   
Vedení společnosti  
Jednatelka společnosti Marcela Prošková
Tel:    
+420 723 789 023
E-mail:  
m.proskova@stilt.cz
   

 

© 2011 STILT.cz

O NÁS REFERENCE KONTAKTY