Seznam vybraných služeb realizovaných společností STILT PROJECTS s.r.o.

Předmět plnění

Zadavatel

Typ výběrového řízení

Rozsah zakázky v Kč bez DPH

Termín realizace

Splašková kanalizace Štarnov-ulice Nádražní

Obec Štarnov

ZPŘ - stavební práce

9,7 mil Kč

2016

Vodní nádrž Bezuchov II-lokalita Pod Lesem

Obec Bezuchov

ZMR - stavební práce

3,4 mil. Kč

2016

Znovuobnovení retenční schopnosti krajiny pod Kaní horou v rámci lokálního biocentra Tomíkovice

Obec Bernartice

OŘ - stavební práce

18,6 mil. Kč

2016

Kanalizace a vodovod v obci Kunice m.č. Vidovice - vodovod

Obec Kunice

ZMR- stavební práce

2,8 mil. Kč

2016

Kanalizace a vodovod v obci Kunice m.č. Vidovice – splašková kanalizace

Obec Kunice

ZMR - stavební práce

5,1 mil. Kč

2016

Řešení havarijního stavu vodojemu a vod. řadu v obci Hrabenov

Obec Ruda nad Moravou

ZMR - stavební práce

0,7 mil. Kč

2016

Výběr zhotovitele PD na akci: ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka

Obec Domašov u Šternberka

ZMR - služby

1,0 mil. Kč

2016

Rekonstrukce místní komunikace a obnova opěrné zdi u kaple sv. Jiří

Obec Hlásnice

ZMR - stavební práce

2,1 mil. Kč

2016

Rekonstrukce dětského hřiště MŠ

Obec Kožušany - Tážaly

ZMR - stavební práce

0,4 mil. Kč

2016

Zřízení vodovodních přípojek a Výstavba vodovodu Líšnice – dodatečné práce

Obec Líšnice

ZMR – stavební práce

2,4 mil. Kč

2016

Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Obec Velký Týnec

OŘ - stavební práce

3,9 mil. Kč

2016

Výběr poskytovatele TDI+BOZP pro projekt: Oprava havarijního stavu stoky XXIVa

Obec Velký Týnec

ZMR - služby

0,1 mil. Kč

2016

Kožušany-Tážaly, kanalizace a ČOV

Obec Kožušany - Tážaly

JŘ bez uveřejnění - stavební práce

6,3 mil. Kč

2015

Modernizace sportovní haly a jejího zázemí

FBC Ostrava z. s.

ZMR - stavební práce

5,7 mil. Kč

2015

Dokončení kanalizace v Čechovicích

Obec Velký Týnec

OŘ - stavební práce

11,9 mil. Kč

2015

Poskytnutí úvěru na výstavbu: Výstavba vodovodu Líšnice

Obec Líšnice

ZMR - služby

0,2 mil. Kč

2015

Zateplení MŠ ve Velkém Týnci č. p. 422

Obec Velký Týnec

ZMR - stavební práce

2,4 mil. Kč

2015

Modernizace a rozšíření VO Kurovice

Obec Kurovice

ZMR - stavební práce

3,3 mil. Kč

2015

Generální oprava VO obce Počenice

Obec Počenice

ZMR - stavební práce

5,0 mil. Kč

2015

Poskytnutí úvěru na výstavbu: Kanalizace a ČOV obce Kožušany - Tážaly

Obec Kožušany - Tážaly

ZMR - služby

0,4 mil. Kč

2015

Výstavba vodovodu Líšnice

Obec Líšnice

ZPŘ - stavební práce

9,6 mil. Kč

2014

Rekonstrukce dešťové kanalizace Kožušany

Obec Kožušany - Tážaly

ZMR - stavební práce

4,4 mil. Kč

2014

Stavební úpravy – výměna povrchu fotbalového hřiště TJ Depos Horní Suchá

TJ Depos Horní Suchá

OŘ - stavební práce

11,0 mil. Kč

2014

Nová Ves u Chotěboře – tlaková kanalizace a ČOV

Obec Nová Ves u Chotěboře

OŘ - stavební práce

32,5 mil. Kč

2014

Výběr poskytovatele TDI+BOZP pro projekt: Nová Ves u Chotěboře – tlaková kanalizace a ČOV

Obec Nová Ves u Chotěboře

ZMR - služby

0,6 mil. Kč

2013

Kožušany – Tážaly, kanalizace a ČOV

Obec Kožušany - Tážaly

OŘ - stavební práce

46,0 mil. Kč

2014

Splašková kanalizace Kolšov

Obec Kolšov

OŘ - stavební práce

30,0 mil. Kč

2014

Výběr poskytovatele úvěru pro projekt: Splašková kanalizace Kolšov

Obec Kolšov

ZMR - služby

1,5 mil. Kč

2014

Zateplení KD Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany

ZMR - stavební práce

2,5 mil. Kč

2014

Výběr poskytovatele TDI+BOZP pro projekt: Kožušany – Tážaly, kanalizace a ČOV

Obec Kožušany - Tážaly

ZMR - služby

0,9 mil. Kč

2013

Třeština, Stavenice – Tlaková kanalizace a ČOV

Mikroregion ochrany vodních zdrojů Třestav

OŘ – stavební práce

34,0 mil. Kč

2013

Poskytnutí úvěru na výstavbu: Třeština, Stavenice – Tlaková kanalizace a ČOV

Mikroregion ochrany vodních zdrojů Třestav

ZMR - služby

1,8 mil. Kč

2014

Kanalizace a ČOV obce Daskabát

Obec Daskabát

OŘ - stavební práce

39,0 mil. Kč

2013

Výběr poskytovatele TDI + BOZP pro projekt: Kanalizace a ČOV obce Daskabát

Obec Daskabát

ZMR - služby

0,5 mil. Kč

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 STILT.cz

O NÁS REFERENCE KONTAKTY